ابن عثیمین وهابی : فاطمه سلام الله علیها ، عقل نداشت ! (جدید)

بخدا قسم مدیونی اگر فکر کنی که ما وهابی ها محبت اهل بیت را داریم !

بخدا قسم مدیونی اگر فکر کنی که ذره ای احساس مثبت از اهل بیت رسول الله در دل ما وجود دارد !

والله بالله تالله دشمنی ما وهابی ها ، با فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه و شیعیان تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت تا در دادگاه الهی خدمت خدا هم برسیم که چرا چنین مخلوقاتی را خلق کرد !

گذری کوتاه بر سقیفه (جدید)

السقیفة ؛ و ما ادراک ما السقیفة !

سقیفه ، کودتایی ننگین توسط اطرافیان رسول الله بود !

یعنی از جانب همانهایی که فریاد وا اسلاماه ؛ وا محمداه ؛ سر میدادند ولی در نهان ، نقشه انهدام اسلام و غصب حقوق آل البیت علیهم السلام را در سر می پروراندند.تحریفات غدیر « بخش سوم » ( جدید )

 

قرار نیست کسی به حدیث غدیر احتجاج کند زیرا در معنای آن مطلبی است که بیخ و بنیان عقیده ما را از بین می برد... خب پس چه باید کرد ؟ ...

کار راحتی است ! آنچنان که اسلاف ما فدک را از فاطمه زهرا { سلام الله علیها } دزدیدند ، ما هم روایات احتجاج او به غدیر را می دزدیم ! به همین راحتی .

 

رد شبهات پیرامون مناشدات غدیریه «بخش سوم» (جدید)

نرود میخ آهنین بر سنگ !
روایات اهل تسنن در مورد مناشدات غدیریه فریاد میزنند مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام ! ما نیز چند برداشت از این روایات را تقدیم میکنیم تا منصفین بگویند که این روایات مناشده میخواهند ولایت را اثبات کنند و یا صرفاً محبت خشک و خالی ؟!

احتجاج صدیقه طاهره سلام الله علیها و یکی از اصحاب به غدیر (جدید)

اصل بر مخالفت با شیعه است میخواهد روایات ما کلاً آنها را تایید کنند و یا اینکه ما چشم خود را ببندیم و اصلاً حق را نبینیم.
این سیره اسلاف صالح ماست و ما وهابی ها تا وقت مرگ دائماً بر همین طریق خواهیم بود.

رد شبهات پیرامون مناشدات غدیریه «بخش دوم» (جدید)

عالمان صاحب کتابی که رساله ها علیه شیعه تالیف کرده اند آنچنان زیبا پاسخ وهابیت معاصر را میدهند که شاید اگر آنها هم اکنون در قید حیات میبودند ، صرفاً از وهابی ها میخواستند که لب در کام گیرند و سخن نگویند تا بیشتر از این آبروی نداشته مخالفان شیعه بر باد نرود.

رد شبهات پیرامون مناشدات غدیریه «بخش اول» (جدید)

دلالت واقعه غدیر آنچنان واضح است که بسیاری را از مخالفان را روسیاه نموده است .
یکی از علمای اهل تسنن میخواهد اثبات نماید که معنای کلمه « مولی » بر « اولی » حمل نمیشود ولی با سخنش ، عملاً پشت دستی محکمی بر دهان مخالفان مناشدات میزند که : حواستان جمع باشد ، مناشدات از باب اثبات خلافت بوده و نه چیزی دیگر !

«مولا» یعنی اولی ! (جدید)

مخالفین میگویند که اگر یک حرفی را فقط ابوعبیده زده باشد ، باز هم قبول میکنیم !

معنای صحیح مولا را نه تنها ابوعبید ، بلکه بخاری و ابن حجر و فرّاء و کلبی و بسیاری دیگر از علما گفته اند. آیا راهی برای انکار هست ؟!

 

جوان ایرانی و حذیفه راوی غدیر (جدید)

ایرانی ها بعد از ظهور اسلام ، دلداده صاحبان واقعی آن شدند .

سلمان فارسی آنقدر دلباخته نبی اکرم صلی الله علیه وآله شد که به مقام « منّا اهل البیت » رسید.

مسلم مشاجعی آنقدر دلباخته صاحب غدیر - امیرالمومنین علیه السلام - شد که اولین جرعه نوش شهادت در جنگ جمل شد.

و آنقدر ایرانیان دلباخته پیام غدیر - حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف - هستند که در دوران ظهور ، معلمان قرآن بر دیگران خواهند بود .


و آنقدر دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام دارند که نام « ابولولوء » را با افتخار فریاد میزنند .

استناد امیرالمومنین علیه السلام به حدیث غدیر در نزد شیعه (جدید)

 

یاوه گویی ، مدعی شد که نه تنها در کتب اهل تسنن ، بلکه در کتب شیعه نیز اثری از دلالت واقعی حدیث غدیر که شیعیان ادعایش را دارند وجود ندارد ......

ولی دست توانای سلیم بن قیس هلالی از ژرفای تاریخ بیرون آمده و با روایتی معتبر و شیعی در باب دلالت حدیث غدیر ، بر دهان یاوه گوی بیخرد میکوبد تا عبرتی باشد برای دشمنان بیخرد و دلگرمی باشد برای عاشقان امیرالمومنین علیه السلام .

 

ابن کثیر و تحریف او در مورد غدیر (جدید)

غدیر ، غدیر ، غدیر ....
عجزِ مخالف ، بیچارگیِِ مخالف ، تحریفاتِ مخالف ، جعلیاتِ نوین مخالف .... و باز هم عجز ، عجز ، عجز !!

حدیث غدیر ، این بار ابن کثیر ( ابن کثیر من البغض و العداوه لعلی و آله ) را رو سیاه کرد .

هل من مبارز یا اهل الجماعه ؟

قلمداران و دروغ پردازی او در مورد غدیر (جدید)

شنیده بودیم گدا به گدا ، رحمت به خدا ! ولی ندیده بودیم که در روز روشن ، دزد به دزد بزند و برای علو درجاتش دعا کند !

ماجرای وهابیون - من السلف الی الخلف - نیز همین است . هر کدامشان یک تحریف جدیدی انجام میدهند ولی یکی از خودشان همان تحریفات را جعل میکند و در اختیار مردم قرار میدهد .

ولی این حدیث غدیر است که روسیاهی را بر صورت همه آنها ماندگار میگذارد.

صحابی راوی غدیر و کتمان کننده غدیر ؛ کور شد ! (جدید)

هر چه بگندد نمکش میزنند *** وای به روزی که بگندد نمک

راوی حدیث غدیر و کسی که در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله این روایت را شنیده در جایی که باید به دلالت آن شهادت دهد ، در مقابل قسم جلاله نیز ایستادگی کرده و ان را کتمان میکند و لاجرم مشمول نفرین علوی شده و کور میگردد .

تحریفات غدیر « بخش دوم » ( جدید )

دست ما مخالفان شیعه در برخورد با حقایق بسیار باز است . گاهی روایت را رد میکنیم ... گاهی سندش را تضعیف میکنیم ... گاهی سندش را تضعیف میکنیم و آن را حذف میکنیم .... گاهی هم راوی را با روایتش - دسته جمعی - حذفشان می کنیم ...فقط باید حواسمان باشد که این رافضی ها پی به این امور نبرند !!

 

مناشدات امیرالمومنین علیه السلام به حدیث غدیر «بخش چهارم» (جدید)

حتی طلحه هم میدانست که علی علیه السلام ، مولا و صاحب اختیار و اولی به تصرف بر او میباشد چون وقتی به بهانه خونخواهی عثمان پا در رکاب جنگ کرد ، امیرالمومنین علیه السلام به او تذکر داد که من همان ولی امر و صاحب اختیار تو هستم ... حتی بیهقی هم میگوید که طلحه این مطلب را قبول کرد و برگشت !

عاقبت کتمان کنندگان حقیقت حدیث غدیر (جدید)

مولا گفت : مگر شما در غدیر نبودید و حدیثش نشنیدید ؟
گروه منافقین گفتند : راجع به چه حرف میزنی ؟
برخی از آن منافقین هم گفتند : ما که پیر شدیم و چیزی یادمان نیست.

مولایمان نیز دست به دعا برداشت که بارالها ! اگر این قوم در قول خویش کاذب اند ، بلایی بر سر آنها بیاور تا بدان آفت در تاریخ مشهور شوند.

این چنین شد که انس بن مالک را از جمله برص گرفتگان عرب نامیدند و براء بن عازب را کور معرفی کردند و .....

فاعتبروا یا اولی الالباب !

مناشدات امیرالمومنین علیه السلام به حدیث غدیر «بخش سوم» (جدید)

هر کس برای خودش فضیلتی احساس میکرد و آن را منتسب به رسول الله میکرد و باز هم علی علیه السلام ساکت بود ... وقتی خود آن قوم از مولایمان خواستند تا دُر افشانی کند ، مولایمان به آنها یادآوری کرد که هیچ فضیلتی بالاتر از این نیست که من مولا و اولی به تصرف بر شما هستم .... ولی کجاست گوش شنوا !

مناشدات امیرالمومنین علیه السلام به حدیث غدیر «بخش اول» (جدید)

دیگر علی علیه السلام چه باید میکرد ؟ آیا کافی نبود که خود مردم از دو لب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدند که در غدیر ، علی علیه السلام را ولی امر و اولی به تصرف همه آنها کرد و بر آن عهد نیز بیعت کردند؟
ولی با این حال باز هم علی علیه السلام بعد از گذشت چند سال از شهادت نبی اکرم ، آن واقعه را برای همه یادآوری کرد و اتفاقاً گروهی هم آن را تایید و البته گروهی هم آن را کتمان کردند و بیش از 22 تن از صحابه و تابعین نیز این جریان را برای ما به یادگار گذاشته اند

مناشدات امیرالمومنین علیه السلام به حدیث غدیر «بخش دوم» (جدید)

 

در آن روزی که فقط صحبت از انتخاب خلیفه و اولی الامر و اولی به تصرف بر مردم بود و اصلا هیچ حرفی از محبت و دوستی و یاری و این حرفها مطرح نبود ، باز هم امیرالمومنین علیه السلام به واقعه غدیر خم و نصب ایشان به اولی به تصرف بودن بر خلائق اشاره کرده و از قضا همه اهالی مجلس هم آن را تایید کردند....

ولی چه کند شیطان که از قبل طناب گمراهی را بر گردن آن مثلاً موافقین غدیر انداخته بود تا هر جا که میخواهد ، آنها را بکشاند

 

حدیث غدیر دلالت تامّه بر اولی به تصرف بودن امیرالمومنین دارد (جدید)

درایت و روایت و همه قرائن در طول تاریخ فریاد زده اند که حدیث غدیر سند اولی به تصرف بودن امیرالمومنین علیه السلام بر همه مومنین میباشد ولی کجاست گوش شنوا ؟
بعد از هزار و چهارصد سال از این واقعه هنوز گروهی دلشان خوش است که غدیر صرفاً اظهار محبت بوده است تا ظهور ولایت !

عمر: یا علی ! تو مولای من هستی (جدید)

مسند احمد: عمر به علی (علیه السلام ) رسید و گفت : مبارک باشد بر تو ای علی! مولا و سرپرست همه مومنان شده ای. خطيب بغدادی و ابن عساکر به بیعت عمر از قول ابوهریره اشاره کرده، می‌گویند :
عمر گفت: تبريك، تبريك اى پسر ابوطالب، تو اكنون مولاى من و مولاى هر مسلماني
ابن حجر مکی: مراد اين‌است كه او اولى به پيروى و نزديكى به‌سوى اوست.
غزالی: اين سخن عمر حكايت از تسليم او در برابر فرمان پيامبر [صلي الله عليه و آله] دارد اما بعدا هواي رياست بر او غالب شد و ...

 

تمام مطالب بالا از سوي علماي اهل تسنن يك طرف، طرف ديگر هم اهل تسنني كه مي‌گويند: مولا به معناي دوست است. حالا قضاوت با خودتان.


صحابه به علی ع گفتند : السلام علیک یا مولانا (جدید)

سخن در مورد "مولا" زياد است. اهل تسنن مي‌گويند: پيامبر [صلي الله عليه و آله] آن‌همه آدم را زير آفتاب غدير جمع كردند  كه بگويند هركه من را دوست دارد پس علي را دوست بدارد!

 

حال آن‌كه ما اصرار داريم كه "مولا" به معناي دوست نيست. و اين اصرار را در جاي‌جاي زندگي و روزگار خود نوشته‌ايم كه مولا به معناي سرور است، به معناي آقا است. مولا يعني امير، يعني فرمانروا. مولا يعني به آن‌چه امر كند عمل كني و از آن‌چه نهي نمايد، دوري گزيني. اين را عرب خوب مي‌دانست. تا جايي كه اگر بر كسي وارد مي‌شدند و به او مي‌گفتند سلام مولاي من! منظورشان همان سرپرستي و فرمان‌روايي بود. و بر سر اين معنا و مفهوم شوخي نداشتند.


معنای واژه « مولا » در حدیث نبوی(جدید)

پذیرفتی؟ گفت: آری پذیرفتم. دوباره پرسیدم: یعنی قبول کردی که هر چه او بگوید می‌گوئی «به‌روی چشم»؟ گفت: آری، می‌گویم «به‌روی چشم». گفتم: او نگفت که از خودت به‌تو سزاوارتر است و خیر و صلاح تو را به‌تر از تو می‌داند و پناه‌گاه دنیا و آخرت توست؟ جواب داد: آری گفت و من هم قبول کردم. و من ادامه دادم: نگفت که با قبول امر و نهی من، به رضایت خدا خواهی رسید؟ پاسخ داد: چرا گفت و من هم قبول کردم.

 

پرسیدم: دیگر چه گفت؟ جواب داد: گفت حالا که من از تو به تو سزاوارترم می‌گویم که بعد از من «علی بن ابيطالب» است که بر تو چنین ولایتی دارد.

 

پرسیدم: تو چه گفتی؟ جواب داد: من هم گفتم قبول، «علی بن ابیطالب» مولای من است.

 

با خودم گفتم: ولی عده‌ای پیدا شدند و در آینده‌ای، معنای کلمه‌ی مولا را به دوست تغییر دادند، تا که دیگر ولی و سرپرست و پناه‌گاهی از جانب خدا برای مردم باقی نماند.


نزول آیه ابلاغ در غدیر در شان امیرمومنان-صدیق حسن خان قنوچی(جدید)

البانی با افتخار ، صدیق حسن خان قنوچی را از بزرگان سلفیه و از همطرازان ابن تیمیه و احمد بن حنبل معرفی میکند و محقق تفسیر صدیق حسن خان هم دائماً یادآوری میکند که این کتاب ، از هر چه اسرائیلیات و تحریفات مبرّی است . حال این عالم سلفی بر سر وهابی ها فریاد میزند که آیه ابلاغ در غدیر نازل شده است.

نزول آیه ابلاغ در غدیر در شان امیرمومنان-ثعلبی(جدید)

عالمی که ذهبی متعصب او را « امام و علامه » مینامد و مقامش را آنقدر بالا میبرد که وی را از سرآمدان تفسیر معرفی میکند، و ولی الله دهلوی ضد شیعه نیز این عالم را هم رده ابوحنیفه و شافعی دانسته و کتابش را همچون لوح محفوظ مینامد ، ابواسحاق ثعلبی ، در کتابش فریاد میزند که آیه ابلاغ در غدیر نازل شده است .

نزول آیه ابلاغ در غدیر در شان امیرمومنان-اسباب النزول واحدی(جدید)

نامش علی بن احمد الواحدی نیسابوری است. خودش می‌گوید: كتابي را نوشتم كه شان نزول‌ها را در خود جمع كرده باشد تا جويندگان و دوست داران شان نزول‌ها راستي ها را در يابند و دروغ‌ها را بشناسند و گمشده خويش را در يابند . البته این را خودش می‌گویئد نه ما! اصولاً کتب اهل سنت برای ما حجتی برای دین‌داری نیست. فقط گاهی برای خودشان به کتاب‌های خودشان استناد می‌کنیم. علی بن احمد الواحدی نیسابوری نام کتابش را گذاشته: اسباب النزول.

 

او هم مثل خیلی‌های دیگر در کتابش اعتراف می‌کند که آیه‌ی "یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک" در شان مولانا علی بن ابیطالب صلوات الله علیه در روز غدیر نازل شده است.


نزول آیه ابلاغ در غدیر در شان امیرمومنان-تفسیر ابن ابی حاتم(جدید)

"صحيح‌ترين اخبار را از جهت سند و متن انتخاب كردم، پس اگر از رسول خدا صلي الله عليه و [آله] سخني در تفسير ديدم و صحابه نيز سخني داشته‌اند سخن رسول [صلی الله علیه و آله]را ترجيح دادم، و اگر از صحابه سخني در تفسير نقل كردم صحيح‌ترين آن را از جهت رتبه و درجه نقل كردم و نام موافقان آن را با حذف سند آورده‌ام." این را ابن ابی حاتم صاحب کتاب تفسیر القران العظیم می‌گوید.
او همچنین در کتاب تفسیری‌اش در مورد آیه‌ی "یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک" آورده است:  اين آيه در شان علي بن ابي طالب نازل شده است.

ابن عباس : دلالت حدیث غدیر بر ولایت مطلقه علی علیه السلام می باشد (جدید)

یک راوی، یک صاحب تفسیر، اصلاً یکی مثل مسلم و یا بخاری یا نه بالاتر از این‌ها، یک صحابی سخنش چقدر اعتبار دارد؟ مگر این نیست که سخن یک صحابی در نزد اهل سنت یعنی "یک کلام و ختم کلام"؟ مگر این نیست که سنی‌ها می‌گویند صحابه عادل‌اند و به هرکدام اقتدا کنید هدایت می‌شوید؟ عبدالله بن عباس صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود یا نبود؟ او از معتبرترین راویان اهل سنت محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟
سخنان او را در مورد امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خوانده و یا شنیده‌اید؟ این متن نه چندان کوتاه در این باب نوشته شده است.

نگاهی به آیات غدیر 5 ( جدید )

 

 

نگاهی به آیات غدیر 4 ( جدید )

 

 

محتوای تغذیه